Skoletjenesten -
et skole-kirke samarbejde i Dragør-Tårnby


 

Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby er at være en ressource for undervisningen i kristendomskundskab og religion for skolerne i Dragør og Tårnby.
 

Generelt om projekterne, der tilbydes i årsplanen:

  • Det anførte lektionsantal i årsplanen er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med timer fra religionsfaget, da projekterne typisk er lagt tværfagligt an. Andre fag vil også kunne bidrage med timer, så man ikke bruger for stor en del af religionstimerne på enkelte skoletjeneste-projekter, der er tværfaglige.
  • I mange af forløbene indgår besøg i en lokal kirke. Aftaler herom træffes i forbindelse med modtagelse af materialet, men angiv altid ønsker til tidspunkt i tilmeldingen.
     

Tilmelding til projekterne og lærerkursuserne:

Tilmelding til projekterne og lærekurserne kan foretages elektronisk her på hjemmesiden.
Besked om optagelse følger pr. mail efter tilmeldingsfristen. Deltagelse i alle de udbudte projekter er gratis. Dog kan der blive udgifter i de tilfælde, hvor klassen skal ud af skolen ifm. projektet.


Kontakt
Marta Villaro Lassen
Tlf.: 29 12 27 20
E-mail: mail@fs-dt.dk

 

Folkekirkens Skoletjeneste
Dragør-Tårnby
Englandsvej 332, 2770 Kastrup