Projekter fra årsplanen 23-24


INDSKOLING

UNDERLIG FISK

- Om at forsvinde og komme til syne igen.

FAG: Kristendomskundskab og dansk
PERIODE: Februar - Maj 
ANTAL LEKTIONER: 6-8

Liv og Fie er venner.

Pludselig bliver Liv usynlig.

Fie ser hende ikke.

Findes Liv så ikke mere?

Sådan begynder Rebecca Bach-Lauritsens og Lea Hebsgaard Andersens lille hverdagsdrama Underlig fisk, der handler om Liv som er bedsteven med Fie. Men en dag begynder Flora i deres klasse, og pist væk er Fie. Liv føler sig alene. Men så er der jo Louis…

Med udgangspunkt i fortællingen om Liv inviteres eleverne til at tænke over det at føle sig set eller overset, udenfor eller indenfor fællesskabet. Eleverne arbejder med den bibelske fortælling om tolderen Zakæus, som oplever, at det at blive synlig for en anden bliver en helt ny begyndelse.

Hver klasse får tilsendt en lille undre-æske med forskellige genstande, der kan bruges som afsæt i en indledende filosofisk samtale om det at føle sig usynlig/synlig i et fællesskab.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Oplæsningseksemplar af bogen Underlig fisk
 • Lærervejledning
 • Elevhæfter
 • Instruktionsvideo til skyggeteater
 • Undre-æske til filosofisk samtale

Illustration Lea Hebsgaard Andersen


HVOR DER ER VAND ER DER LIV

MÅLGRUPPE: 1.-2. klassetrin
FAG: Kristendomskundskab, natur/teknologi
PERIODE: Septmeber (uge 39) - Oktober

Hvor tit tænker du over vandets alder? Kredsløbet der får det 10.000 år gamle vand til at cirkulere fra undergrunden ned gennem jordlagene, ind i plantens rødder, ind igennem huden og ud i alle kroppens porer. Når vi følger vandet, følger vi også menneskets forbundethed med verden - og den er da for vild!

Eleverne skal gå to veje i undersøgelsen af vandet; dels skal de se på vandet i naturens kredsløb og dels skal de se på, hvordan vand optræder i kristendommen, som en kilde til forundring, fortællinger og symboltænkning. 

Der er mulighed for et kirkebesøg, hvor eleverne skal lytte til en lille lydfortælling skabt af teatergruppen Carte Blanche. En lydfortælling er et lydværk, der kombinerer fortælling, musik og reallyd, og som her i projektet har fokus på et udvalgt tema.

Illustration: Els Cools

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning
 • Adgang til hjemmeside
 • Mulighed for kirkebesøg

 


JUL I GRÆVLINGESKOVEN

MÅLGRUPPE: 1 - 4. klassetrin
FAG: Dansk og Kristendomskundskab
UDBUDSPERIODE: December 2023

Grævlingeskoven er en julekalender med illustrationer af Zarah Juul, som er udviklet til projektet.  

Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge i kalenderen og ser en juletradition illustreret – enten en religiøs eller en folkelig tradition.

Hver dag læses et kapitel fra den tilhørende fortælling Jul i Grævlingeskoven, som handler om Sofie og Peter, sure Postmand Mortensen og ikke mindst julemagi. I materialet findes forslag til juleaktiviteter, som hænger sammen med dagens tradition. 

Det vil være muligt at indlede hver skoledag i december med en lektion omkring julekalenderen, men man kan også vælge kun at læse fortællingen.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. 
 • Julekalender

Illustration:  Zarah Juul


MELLEMTRIN 4.-6. KLASSE

MAN KAN DA IKKE GÅ PÅ VANDET!? - OM AT LÆSE BIBELSKE TEKSTER MED FORSKELLIGE BRILLER.

MÅLGRUPPE: 5 – 6. klassetrin
FAG: Kristendomskundskab og dansk
LEKTIONER: 12 lektioner
UDBUDSPERIODE: september - november

Verden kan opleves forskelligt, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står.

Eleverne arbejder med briller som metafor for forskellige synsvinkler, en metaforforståelse som leges ind med ”brillefodbold” og andre øvelser. 

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Filmen findes på projektets hjemmeside.

Gennem hele forløbet arbejder eleverne med en lille kasse, hvor kassens sider repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb eller en tekst.

Projektet afsluttes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. 

DIGITALT LÆREROPLÆG: På projektets hjemmeside ligger to korte oplæg om metaforer og forskellige måder at læse bibelske og andre tekster på med Linda Greve, sprogforsker ved Via University College og Mette Birkedal Bruun, professor i teologi ved Københavns Universitet.

 Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning
 • Spørgsmålskort til gruppearbejde med bibelske fortællinger. 
 • Små kasser til illustration af forskellige synsvinkler. 
 • Adgang til projektets hjemmeside
 • Mulighed for kirkebesøg

STALD STUE OG STAMVÆRTSHUS

- om at fejre jul i forskellige rammer

MÅLGRUPPE: 5. – 6. og 7. klassetrin
FAG: Kristendomskundskab og dansk  
LEKTIONER: 6 – 8  
UDBUDSPERIODE: nov. - dec. 2023

“Hos os lugter der af hindbærbrus, røg, øl, hund og de appelsiner mig og min lillesøster spiser i både...”(Fra novellen: ’Kolde fødder’) 

 For mange er julen en tid med kalenderlys, gaver, veldækkede borde og kærlige familier, men for andre er julen helt anderledes. Den første jul blev fx fejret i en stald og for hovedpersonen i den nyskrevne novelle Kolde fødder skal den fejres på det lokale værtshus.  

Fælles for både den bibelske fortælling og pigen i novellen er, at julen fejres på kanten af samfundet, - her er ingen velkendte juleglansbilleder.   

Med afsæt i novellen Kolde fødder og de bibelske tekster om Jesus’ fødsel i Matthæus- og Lukasevangeliet skal eleverne arbejde tværfagligt med:  

 • Hvordan man i mødet med andre, på godt og på ondt, kan få et nyt blik på sig    selv  
 • Hvordan man kan håndtere, at julen kan være alt andet end perfekt  
 • Hvordan familie både kan være noget man fødes ind i og noget man vælger 

 Forløbet afrundes med et kreativt produkt, hvor eleverne giver deres eget bud på en nutidig julekrybbe.  

 Illustration: Charlotte Hitzner


HVÆLVINGENS HEMMELIGHED

MÅLGRUPPE: 4. – 6. klassetrin
FAG: Kristendomskundskab
LEKTIONER: 15 lektioner
UDBUDSPERIODE: februar - maj

Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriers hemmeligheder og giv dem et overblik over sammenhængen mellem de centrale fortællinger i Bibelen.  

Mange elever kender fortællingerne om Adam og Eva eller Jesus på korset. Men ved de også, hvordan Bibelen hænger sammen, med spejlinger mellem det nye og det gamle testamente.   

Med en kort nyproduceret film, hvor kalkmalerierne vha. animation bliver gjort både forståelige og levende, vil eleverne blive lukket ind i Bibelens verden. Filmen ses i klassen.

Med undervisningsmaterialet får læreren hjælp til at udfolde filmens historier og pointer. Først introduceres eleverne overordnet til kalkmalerier og deres samtid, middelalderen. Dernæst findes tre forslag til fordybelsesområder, hvor eleverne vil arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte historier og få nøgler til at "åbne" kalkmaleriernes hemmeligheder. Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortælling.? 

Alle faser kan køres i et stræk, men man kan også vælge at bruge fordybelsesområderne som små særskilte undervisningsforløb efterfølgende. 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsvejledning 
 • Klassesæt af en ‘Foldebibel’
 • Hjemmeside

UDSKOLING

KOM FRIT FREM

- perspektiver på kvinder og kristendom

MÅLGRUPPE: 7- 9. klassetrin
FAG: Kristendomskundskab  
LEKTIONER: minimum 4
UDBUDSPERIODE: Hele året

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie??
Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds?
Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder??? 

Projektet KOM FRIT FREM – perspektiver på kvinder og kristendom zoomer ind på kvinder og fortolkninger af?deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie.?  

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Eleverne introduceres indledningsvist til projektet gennem en citatplakat, som afspejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. 

Desuden får eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere udvalgte kvindeskikkelser. 

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.

Tilmeldte lærere modtager:

 • citatplakat,
 • adgang til 3d Tiki-Toki-tidslinje,
 • elevfolder
 • undervisningsvejledning.

Illustration: Sille Jensen