Projekter fra årsplanen 22-23

INDSKOLING

 

FAG: Kristendomskundskab, musik, natur og teknik
PERIODE: Januar - februar 2023
ANTAL LEKTIONER: 6-10
KIRKEBESØG 

TILMELDING

Indskoling 3. kl.

HVAD ER EN STJERNE? -  sange og salmer om stjernehimlen.

 

Et møde med den danske salme 2023 sætter fokus på STJERNER.

Projektet er et tværfagligt forløb mellem kristendomskundskab, musik og natur/teknik.

Eleverne skal bl.a arbejde med, hvad en stjerne egentlig er, og dykke ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete salmer.

I projektet synger og arbejder eleverne med følgende fem salmer:

• Dejlig er den himmel blå

• I østen stiger solen op

• Du, som har tændt millioner af stjerner

• Hold håbet op

• Spænd over os dit himmelsegl

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden laver tegneren Peter Madsen en plakat til projektet, som medfølger til de tilmeldte klasser.

Projektet indledes med et lærerkursus den 17/11 2022  i Trinitatis kirke/Rundetårn. Se lærerkurser!

Det vil være muligt for klassen at besøge den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Tilmeldte lærere modtager:

• Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.

• Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.

• Årets salmeplakat.

• Tilbud om lokalt kirkebesøg

• Tilbud om lærerkursus

 

 

 

  •  

FAG: Kristendomskundskab og dansk
PERIODE:  December 2022
OMFANG: 30-45 min. dagligt 

TILMELDING

JULEKALENDER - Englemysteriet

Indskoling 1-3 kl.

Vil det mon lykkes for Selma og Svante at løse

englemysteriet?

Selma og Svante har boet i Grønland de sidste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene: Jytte, der er præst og Mogens, der er pensionist. Indtil deres nye hus er sat i stand, og mens forældrene afslutter de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind på præstegården, hvor de skal være hele december.Selma og Svante savner deres forældre og livet på Grønland, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på. Tomme, gamle æsker med fine bånd omkring og små skilte med sirligt håndskrevne numre. Hvad mon der er i æskerne? Hvorfor er der 17 af dem? Og hvem har anbragt dem på loftet?

Lågekalender og fortælling

Hver skoledag i december læses et kapitel af fortællingen og der åbnes en låge i kalenderen. Fortællingen knytter sig hver dag til en engel, som optræder i enten Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Koranen, salmer eller i folketroen. Lågekalenderen indeholder en illustration til dagens kapitel.

Tilmeldte lærere modtager:

• Oplæsningsbog ”Englemysteriet”

• Lågekalender til klassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAG: Kristendomskundskab, musik, dansk, billedkunst
PERIODE: sept - nov.
OMFANG: 10-12
Mulighed for kirkebesøg

TILMELDING

Indskoling 1.-3. kl

Monstre på spil
– i kristendom, myter og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde.
Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster?
Og kan monstrene overvindes?
Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folketro, ligesom de også får indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Til projektet følger en nyproduceret ”Storbog” til oplæsning og visning samt et lydspor med en musikfortælling indspillet af et klassisk symfoniorkester.
Gennem den æstetiske treklang: fortælling, illustration og musik møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort, som i punktform kategoriserer monstrene. 
Eleverne får også mulighed for selv at komme med bud på hvad de selv er bange for, - hvordan ser deres eget monster ud og hvordan kan man overvinde det?
 

Tilmeldte lærere modtager:

-  Den kæmpestore oplæsningsbog Felix og Monstrene af Morten Durr

-  Hjemmeside med lydspor til fortællingen

 - Faktakort

 - Lærervejledning med elevoplæg

 - Tilbud om Kirkebesøg

 

 

 

 

MELLEMTRIN 4.-6. KLASSE

FAG: Dansk, kristendomskundskab og billedkunst
PERIODE: Oktober - november - december  
OMFANG:  8 - 11 lektioner
KIRKEBESØG

Tilmelding

Telefon

øjeBLIK

Mellemtrin 4.-6. kl

Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at se hinanden? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

I dette projekt arbejder eleverne med Tove Janssons fortælling: Det usynlige barn.

Pigen Nini er blevet så overset, at hun er blevet næsten usynlig, men en dag lander Nini heldigvis i et ’seende fællesskab’ hos Mumifamilien.

Tove Jansson fortæller med stor empati, og helt usentimentalt, om det livsvigtige i at blive set.

I forlængelse af Det usynlige barn præsenteres eleverne for Søren Kierkegaards tanker om at se og blive set af andre. For Kierkegaard er det afgørende hvordan vi ser hinanden, da vi med et enkelt øjekast kan tillægge eller frakende hinanden betydning.

Som supplement til tekstlæsningen kan der arbejdes billedkunstfagligt med projektets pointer om det “at se”. Billedkunstner Maria Lau Krogh har udarbejdet idé til en skulptur i papir, som eleverne bygger enkeltvis eller to og to på klassen.

Tilmeldte lærere modtager:

• Lærervejledning

• Koder til hjemmeside med lille film om Kierkegaard og instruktionsfilm til det kreative produkt

 

 

 

 

 

 

FAG: Dansk, kristendomskundskab og billedkunst
PERIODE: Marts - Juni
OMFANG:  10-15 lektioner
KIRKEBESØG

Mellemtrin 4.-6. kl

Hus og Himmel - et projekt om at høre til og være hjemme

Hytter, Huse, huler…inderum, uderum, mellemrum. Hvad er et hjem egentlig? Hvad består det af?

Projektet kredser om hjemmet, som stedet hvor man har hjemme – som et sted for identitetsdannelse og kulturmøder.

I projektet skal eleverne kortlægge eget hjem, bygge fiktive hjem på skolen eller udendørs, arbejde analytisk med tekster af Louis Jensen og med forskellige kunstværker som omhandler hjemlighedsfølelse.

Kristendomsfagligt arbejdes der med kristendommens mere abstrakte forestillinger om Gudsriget og himlen som billeder på et sidste hjem. Der er mulighed for kirkebesøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører om indretningen af Guds hus.

Projektet afsluttes med at eleverne konstruerer eller tegner deres eget drømmehjem.

Tilmeldte lærere modtager:

• Lærervejledning

• Tilbud om kirkebesøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDSKOLING 7.-9. KLASSE

FAG: Kristendomskundskab og dansk 
PERIODE: september - november

OMFANG:  10-12 lektioner

Tilmelding

(U)tilstrækkelig - om at være ung i en perfekthedskultur

No prize for second best!

Don’t try – Do! Be awesome, be fierce, be YOU!

Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere den, der ser på dem til at yde det bedste. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok?

Eleverne skal arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer. Hvordan kommer disse fx til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?

Der tages afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, og eleverne arbejder bl.a med skønlitterære tekster af Tove Ditlevsen og Mette Vedsø, samt kunstværker af Gudrun Hasle.

Forumteater og kreativ skrivning

Med inspiration fra forumteatrets øvelser og kreativ skrivning udfordres eleverne til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for. Til projektet er knyttet et kirkebesøg, hvor eleverne møder forskellige religiøse idealer og fortællinger, som kan åbne op for filosofiske samtaler.

Tilmeldte lærere modtager:

• Undervisningsvejledning

• Tilbud om kirkebesøg

• Klassesæt af Listebogen

• Hjemmeside

• Eksamensoplæg til dansk og kristendomskundskab

 

 

 

 

 

 

Fag: Kristendomskundskab og dansk
Periode: Januar - juni
Antal lektioner: 2-4 + filmen

 

TILMELDING

Udskoling: F L U G T

 

F L U G T

Den ene dag spiller man fodbold, handler i supermarkedet, spiser kage med en god ven og lægger planer for weekenden. Den næste dag er alt forandret.

Med udgangspunkt i Jonas Poher Rasmussens film “Flugt”, arbejdes der med spørgsmål som:

• Hvad vil det sige at skulle forlade alt det man kender?

• Hvad vil det sige at rejse uden at se sig tilbage?

• Og kan man regne med at møde udstrakte hænder på vejen?

I projektet får eleverne “etikbrillerne” på og skal arbejde med de forskellige etiske og eksistentielle dilemmaer der opstår, når mennesker er på flugt fra deres hjemland.

Der er fokus på næstekærlighedsbegrebet med udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner og der perspektiveres til forskellige tolkninger af næstekærlighedsbuddet i flygtningedebatten i Danmark. Projektet inddrager også positioner fra islam og jødedom omkring det at modtage den fremmede i nød Projektet er tværfagligt med dansk, hvor den særlige genre animeret dokumentarfilm analyseres og hvor der læses små uddrag fra ungdomsromanen ”Afghanistans sønner” af Elin Persson. Romanen vandt Nordisk råds børne- og ungdomslitteraturpris 2021 og er blevet kaldt en roman til tiden og til alle.

Tilmeldte lærere modtager

• undervisningsvejledning

• prøveoplæg til prøven i kristendomskundskab